Fundacja

Wiara i Tęcza

Jesteśmy grupą chrześcijan LGBT+ (lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych, queerowych) oraz rodzin i przyjaciół. Tworzymy przyjazne środowisko, w którym polscy chrześcijanie LGBT+ są w pełni akceptowani – również ze swoją seksualnością, w którym mogą rozwijać swoją wiarę i życie duchowe.

W domu Ojca mego jest mieszkań wiele...

Działamy na rzecz chrześcijan homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych, niebinarnych i interpłciowych, opowiadając się za pełną akceptacją LGBT+ w Kościołach i w społeczeństwie. Uważamy, że każda orientacja seksualna i tożsamość płciowa jest darem od Boga i można ją pogodzić z wiarą. Sprzeciwiamy się wszelkim formom dyskryminacji osób LGBT+, zwłaszcza motywowanej religijnie oraz wszelkim formom tak zwanej terapii reparatywnej.

W Wierze i Tęczy każdy znajdzie swoją bezpieczną przestrzeń

Rodzice osób LGBTQ+

Wiara w kolorach tęczy

Wiara nie wyklucza

Wśród osób, które zgłaszają się do naszej Fundacji jest coraz więcej chrześcijańskich rodziców osób LGBT+. Dla tych rodziców wiara może być przeszkodą w zaakceptowaniu ich tęczowego dziecka. To, co chcielibyśmy osiągnąć, to zwiększenie akceptacji dzieci LGBT+ wśród chrześcijańskich rodziców.

Kliknij w grafikę, aby dowiedzieć się więcej!

Posłuchaj rozmów z rodzicami osób LGBTQ+

Publikacja ta to już trzecie wydanie broszury antydyskryminacyjnej dotyczącej wierzących osób LGBT+. Jej pierwotna wersja powstała w roku 2014 i była pierwszą tego typu pozycją w języku polskim. Wszystkie trzy wydania, jakie się ukazały drukiem, to inicjatywa Fundacji Wiara i Tęcza, najstarszej i największej w kraju organizacji działającej na rzecz pogodzenia religii z orientacją psychoseksualną lub tożsamością płciową.

Kliknij w grafikę, aby dowiedzieć się więcej!

„Wiara nie wyklucza” to kampania skierowana do chrześcijan w Polsce. Poprzez historie wierzących osób LGBT+, ich rodzin, osób duchownych oraz teologów i teolożek chcemy zwiększyć akceptację tęczowych chrześcijan w ich wspólnotach religijnych.

Kliknij w grafikę, aby dowiedzieć się więcej!

Twórz z nami społeczność chrześcijan LGBTQ+

Przyjdź na spotkanie grupy lokalnej, poznaj nas i dołącz do WiT

Wydarzenia w miesiącu lipiec–sierpień 2024

Nasi partnerzy