Fundacja Wiara i Tęcza apeluje do polskich księży o błogosławienie par tej samej płci

Fundacja Wiara i Tęcza z niepokojem przyjęła wypowiedź rzecznika Episkopatu Polski udzieloną po konsultacji z Radą Stałą Episkopatu dotyczącą deklaracji Dykasterii Nauki Wiary „Fiducia Supplicans”. W oczywisty sposób zafałszowuje ona bowiem prawdziwą treść watykańskiego dokumentu i wprowadza wiernych w Polsce w błąd. Jednocześnie apelujemy do księży, by zgodnie z papieskim wezwaniem błogosławili pary tej samej płci, które o to proszą.

 

W dniu 18 grudnia 2023 r. Dykasteria Nauki Wiary opublikowała deklarację, w której – pod określonymi warunkami – dopuszcza udzielanie błogosławieństwa przez duchownych parom osób tej samej płci. Dokument zaznacza jednocześnie, że takie błogosławieństwo nie ma charakteru sakramentalnego.

W ocenie Fundacji Wiara i Tęcza, watykańska deklaracja stanowi znaczący krok w dobrą stronę. Ma duże znaczenie dla wielu katolików i katoliczek LGBT+, gdyż jest pierwszym w historii Kościoła rzymskokatolickiego oficjalnym dokumentem tej rangi, który pozytywnie odnosi się do potrzeb takich osób. Dla wielu wierzących żyjących w jednopłciowych związkach możliwość otrzymania błogosławieństwa jest ważnym znakiem włączenia do wspólnoty Kościoła.

Deklaracja jest też przejawem synodalności Kościoła. Jeszcze w lutym 2021 r. ta sama dykasteria zakazała bowiem błogosławieństwa par tej samej płci, co spotkało się ze zdecydowanym sprzeciwem wiernych (w tym biskupów) na całym świecie, m.in. w Niemczech, Belgii i USA. Kilka miesięcy później biskupi belgijscy przyjęli nawet schemat nabożeństwa zawierającego takie błogosławieństwo. Był to więc jawny sprzeciw wobec stanowiska Watykanu. To, że papież zdecydował się wycofać z zakazu błogosławieństwa związków jednopłciowych, świadczy o realnym słuchaniu wiernych w trakcie procesu synodalnego i wyciąganiu z niego wniosków.

Niestety, ani Episkopat Polski, ani Katolicka Agencja Informacyjna nie opublikowała dotąd tłumaczenia na język polski Deklaracji „Fiducia Supplicans”. Zamiast tego ukazał się obszerny komentarz na jej temat rzecznika Episkopatu, sugerujący, że deklaracja dotyczy wyłącznie „pojedynczych osób żyjących w całkowitej wstrzemięźliwości”. Jest to oczywiste zafałszowanie treści dokumentu i wprowadzaniem wiernych w błąd. Warto dodać, że określenie „pary osób tej samej płci” występuje w tym stosunkowo krótkim dokumencie aż siedmiokrotnie i nikt, kto go przeczyta, nie może mieć wątpliwości, że dotyczy on właśnie osób LGBT+ żyjących w związkach. W dodatku, w myśl Deklaracji, błogosławieństwo może być też udzielane małżeństwom niesakramentalnym, co dotyczy jeszcze większej grupy wiernych. Z tego powodu apelujemy do Episkopatu o jak najszybsze, rzetelne tłumaczenie dokumentu.

Zachęcamy też rzymskokatolickich księży do tego, by idąc za papieskim wezwaniem, błogosławili pary osób tej samej płci, jeśli zwrócą się one do nich z taką prośbą. Przypominamy, że – zgodnie z odpowiedzią na „Dubia” kardynałów, której 25 września 2023 r. udzielił papież Franciszek – decyzje w tej sprawie podejmuje każdorazowo duchowny, a biskupi i Episkopat nie mogą w tej dziedzinie mu niczego nakazywać ani zakazywać. (Por. odpowiedź papieża na pyt. 2 pkt g; „Dubia” dwóch Kardynałów (10.07.2023) oraz „Respuestas” Ojca Świętego „a los Dubia propuestos por dos Cardenales” (11.07.2023) opublikowana na oficjalnej stronie watykańskiej).

Choć Wiara i Tęcza przyjmuje watykańską deklarację z nadzieją, nie sposób nie zauważyć, że dokument zawiera też wiele elementów homofobicznych, które dla wielu osób LGBT+ są nie do przyjęcia. Niepokoi nas zwłaszcza mówienie o osobach nieheteronormatywnych niemal wyłącznie w kategoriach grzechu.

Wiara i Tęcza od początku swojej działalności widzi w związkach, rodzinach tworzonych przez osoby LGBTIQ+ źródło dobra i uważa, że powinny one się cieszyć wsparciem, zarówno Kościołów, jak i całego społeczeństwa – na równi z osobami tej samej płci.