Przeczytaj najważniejsze dla nas publikacje. Wierzymy, że odnajdziesz w nich odpowiedzi na pytanie, które często sobie zadajesz.

Wiara w kolorach tęczy

Prezentujemy trzecie wydanie autorskiej broszury Wiary i Tęczy, w której staramy się wyjaśnić najważniejsze kwestie związane z wiarą i LGBT+.

My rodzice

Rodzice, gdy dowiadują się o homoseksualności swojego dziecka, często mają uczucie, jak by ich świat się za walił. Ale nie musi tak być!

LGBT+ Kościół

W części środowisk katolickich, a szczególnie wsród hierarchii i Kościoła instytucjonalnego, obserwuje się bowiem negatywne nastawienie i raniące wypowiedzi wobec osób LGBT+. Jednocześnie głos osób LGBT+ jest coraz bardziej słyszalny w Kościele i świecie.

Odpowiedź

na stanowisko KEP w sprawie karty LGBT z 13 marca 2019 r.

Academic Statement

on the Ethics of Free and Faithful Same-Sex Relationships