Historyczna Deklaracja Grupy Polskich Chrześcijan LGBTQ Wiara i Tęcza

Wraz z powstaniem Fundacji, nieformalna Grupa zakończyła swoją działalność, 

jednak Wiara i Tęcza nawiązuje do niej ideowo i kontynuuje jej założenia.

Wraz z powstaniem Fundacji, nieformalna Grupa zakończyła swoją działalność, jednak Wiara i Tęcza nawiązuje do niej ideowo i kontynuuje jej założenia.

W naszym działaniu rozpowszechniamy wiedzę, która pomaga pogodzić fakt bycia osobą LGBTQ z wiarą i przynależnością do Kościoła, bez żądania wyrzeczenia się swojej seksualności.

Mamy świadomość, że poglądy związane z akceptacją związków jednopłciowych oraz związków osób transpłciowych – różnią się od aktualnego nauczania Kościoła katolickiego, Kościoła prawosławnego oraz części Kościołów protestanckich.

Przez wieki liczni chrześcijanie zmagali się z konfliktem pomiędzy wiernością własnemu sumieniu a posłuszeństwem nauczaniu magisterium Kościoła. Dotyczyło to wielu tematów, przykładowo – praw kobiet, aktualnych odkryć naukowych (teoria Kopernika, teoria ewolucji), zakazu sekcji zwłok, problemu zbawienia poza Kościołem. Jak wiemy oficjalne stanowisko ulegało z czasem zmianie.

Obecnie ludzie LGBTQ są namawiani do „leczenia”, tzn zmiany orientacji w grupach typu „Odwaga” (niestety częste zjawisko w Kościele rzymskokatolickim, choć brak takich zaleceń w jego oficjalnych dokumentach) lub do życia w samotności.

Jest to sprzeczne z aktualnymi poglądami naukowymi oraz z poczuciem etycznym wielu ludzi.

Uważamy, że Kościół zmieni zdanie na ten temat, a naszym zadaniem jest przyspieszanie tego procesu poprzez przekonywanie osób duchownych oraz świeckich.

Jesteśmy w Kościele, ponieważ wierzymy Jezusowi który go założył i zostawił nam jako szczególną przestrzeń swojej żywej obecności. W nim obdarza nas, a przez nas- wszystkich ludzi, swoimi łaskami. Ta wiara jest dla nas najważniejsza. Uważamy, że brak pełnej akceptacji aktualnego nauczania Kościoła ma znaczenie drugorzędne.

Część chrześcijan przyjmuje postawę: nie zgadzam się z częścią nauczania magisterium, ale milczę i zostaję.

Nasza postawa jest inna: nie zgadzam się, więc mówię o tym, przekonuję do zmiany i zostaję.

Świadomi, że osoby świeckie są wezwane do pracy w swoim Kościele, podejmujemy dzieło wsparcia dla naszych sióstr i braci.

Osobom duchownym dziękujemy za modlitwę i każdy życzliwy gest, za opiekę duszpasterską. Zarówno tym którzy należą do Kościołów przyjaznych ludziom LGBT, jak i tym z Kościołów w których nauczanie na temat LGBT jest powodem naszej troski, Dziękujemy za postawę duchownych, którzy uważają że Kościół jest otwarty dla wszystkich, także tych którzy apelują o zmiany.

Jesteśmy świadomi krytycznych uwag ze strony części osób duchownych i świeckich. Mimo to pełnimy dalej naszą służbę, dyktowaną przez głęboki nakaz sumienia. Podobnie działają organizacje w innych krajach – przykładowo Dignity czy New Ways Ministry.

Zapraszamy do włączania się we wspólne działanie. Umacniajmy się wzajemnie, pracujmy nad realizacją naszych celów i otwierajmy się na potrzeby wszystkich ludzi.