Kraków. Spotkanie grupy lokalnej WiT


2024-06-19

Zapraszamy na spotkanie krakowskiej grupy WiT – z nami możesz porozmawiać i spędzić czas w bezpiecznej przestrzeni pełnej otwartości i akceptacji wiary, orientacji i tożsamości płciowej. Więcej informacji na krakow@wiaraitecza.pl

* W spotkaniach grup lokalnych mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które ukończyły 18. rok życia

Zobacz cały kalendarz