Modlitwa Taize we Wrocławiu


2024-06-03

Wiara i Tęcza Wrocław zaprasza na wyjątkowe nabożeństwo Taizé, które odbędzie się w Parafii Ewangelicko-Augsburska Opatrzności Bożej we Wrocławiu. Będziemy się wspólnie modlić o pokój w rodzinach i wspólnotach oraz błogosławieństwo dla wszystkich queerowych osób, tęczowych rodzin i sojuszników.
Nabożeństwo Taizé, znane z prostoty, piękna i głębokiej duchowości, jest okazją do wspólnej modlitwy, śpiewu i medytacji. Charakterystyczne dla tego nabożeństwa są śpiewy kanonów, krótkie teksty biblijne oraz czas ciszy, który pozwala na osobiste spotkanie z Bogiem. To doskonała okazja, aby doświadczyć wspólnej modlitwy w ekumenicznym duchu, który od lat przyciąga tysiące ludzi na całym świecie.
Nabożeństwo zaplanowane w ramach obchodów Miesiąca Dumy odbędzie się 3 czerwca (poniedziałek) o godzinie 19:00 w kościele Opatrzności Bożej, przy ulicy Kazimierza Wielkiego 29 we Wrocławiu. Dla chętnych o 18:00 próba śpiewu 🙂
Bez względu na to, czy jesteś osobą wierzącą, poszukującą, czy po prostu ciekawą, nabożeństwo Taizé oferuje przestrzeń do refleksji, spokoju i wspólnoty.
Bez względu na to, czy jesteś osobą niecisheteronormatywną, sojuszniczą, czy po prostu odpowiada Ci ta forma modlitwy, przyjdź i doświadcz mocy modlitwy w jedności z innymi.
Zapraszamy osoby mówiące po ukraińsku lub angielsku – czekamy na Was z otwartymi ramionami!
Faith and Rainbow Wrocław invites you to a unique Taizé service, which will take place at the Evangelical-Augsburg Divine Providence Parish in Wrocław. We will pray together for peace in families and communities and blessings for all queer individuals, rainbow families and allies.
The Taizé service, known for its simplicity, beauty and deep spirituality, is an opportunity to pray, sing and meditate together. Characteristic of this service are the singing of canons, short biblical texts and a time of silence that allows for a personal encounter with God. It is an excellent opportunity to experience praying together in an ecumenical spirit that has attracted thousands of people around the world over the years.
The service planned as part of the Pride Month celebrations will take place on 3 June (Monday) at 7 p.m. in the Church of Divine Providence, at 29 Kazimierza Wielkiego Street in Wrocław. There will be a singing rehearsal at 6 p.m. for those interested 🙂
Whether you are a believer, a seeker or just curious, the Taizé service offers a space for reflection, peace and community.
Whether you are a non-cisheteronormative, an alliance person, or simply enjoy this form of prayer, come and experience the power of prayer in unity with others.
Ukrainian or English speakers are welcome - we look forward to welcoming you!
«Віра і Веселка» Вроцлав запрошує на унікальне богослужіння Тезе, яке відбудеться в рамках Місяця Прай ду в євангельсько-аугсбурзькій парафії Божого Провидіння у Вроцлаві. Ми молитимемося разом за мир у родинах і громадах і благословення для всіх небінарних людей, веселкових сі мей і союзників.
Богослужіння Тезе, відоме своєю простотою, красою та глибокою духовністю, — це можливість молитися, співат i та медитувати разом. Характерними рисами цього богослужіння.
є спів канонів, короткі біблійні тексти та час мовчання, що дозволяє особисто зустрітися з Bogom. Це чудова нагода
відчути спільну молитву в екуменічному дусі, якароками приваблює тисячілюдей по всьому світу.
Богослужіння, заплановане в рамках святкування Місяця Прайду, відбудеться 3 stycznia (понеділок) о 19:00 у Костелі Божого Провидіння на вулиці Казімежа Великого, 29 у Вроцлаві. Для бажаючих співоча репетиція о 18:00 🙂
Незалежно від того, чи є ви віруючою людиною
шукачем чи просто допитливим, відданість Тезе пропонує простір для роздумів, миру та спільноти.
Незалежно від того, чи ви гендерно ненормативна людина, союзник чи вам просто подобається така форма молит ви, приходьте та відчуйте силу молитви в єдності з іншими.
Ласкаво просимо людей, які розмовляють українською чи англійською чекаємо вас з розпростертими обійм ami!

Zobacz cały kalendarz