Nasze projekty

To kampania skierowana do wierzących rodziców osób LGBT+.
Ponad 85% Polaków formalnie należy do Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce. Chociaż nie każda osoba LGBT+ jest chrześcijaninem, większość tęczowych osób w Polsce wychowuje się w chrześcijańskich rodzinach. Chcielibyśmy przekazać, że chrześcijaństwo nie musi być przeszkodą w kochaniu dziecka nieheteronormatywnego, a wręcz przeciwnie – jesteśmy zobowiązani do kochania naszych dzieci bezwarunkowo.

Wśród osób, które zgłaszają się do naszej Fundacji jest coraz więcej chrześcijańskich rodziców osób LGBT+. Dla tych rodziców wiara może być przeszkodą w zaakceptowaniu ich tęczowego dziecka. To, co chcielibyśmy osiągnąć, to zwiększenie akceptacji dzieci LGBT+ wśród chrześcijańskich rodziców.

Wiara nie wyklucza

„Wiara nie wyklucza” to kampania skierowana do chrześcijan w Polsce. Poprzez historie wierzących osób LGBT+, ich rodzin, osób duchownych oraz teologów i teolożek chcemy zwiększyć akceptację tęczowych chrześcijan w ich wspólnotach religijnych.

Część ze wspomnianych historii została opowiedziana Marcinowi Dzierżanowskiemu i uwieczniona w książce, którą możecie pobrać bezpłatnie. 

„Chciałbym, aby to przesłanie mocno popłynęło z kart tej książki do Czytelniczek i Czytelników, zwłaszcza zaś do ludzi młodych, którzy odkrywają swoją orientację seksualną i/lub tożsamość płciową. Chcę im wszystkim powiedzieć, że mają prawo do szczęścia, miłości i sukcesów.” [ze Wstępu]

To pierwsza w Polsce kampania społeczna, w którą – na zaproszenie organizacji LGBT – włączyli się przedstawiciele środowisk katolickich. Ta skierowana do osób wierzących kampania ma na celu przypomnienie, że z wartości chrześcijańskich wypływa konieczność postawy szacunku, otwarcia i życzliwego dialogu wobec wszystkich ludzi, także homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych.

Niezależnie od kontrowersji i gorących debat, jakie toczą się wokół homoseksualności, ludzie wierzący w coraz większym stopniu dostrzegają problem wykluczenia osób homoseksualnych i widzą potrzebę działania na rzecz zmiany tej sytuacji. Z drugiej strony, w środowiskach LGBT narasta zrozumienie, że droga do osiągnięcia pełnego uczestnictwa w rzeczywistości społecznej prowadzi przez dialog z ludźmi wierzącymi. Jednym z wątków kampanii jest uświadomienie, że także we wspólnocie wiernych są osoby homoseksualne, biseksualne i transpłciowe.

„Wiara w kolorach tęczy” to realizowany przez Wiarę i Tęczę projekt, który ma na celu przybliżenie najważniejszych zagadnień związanych z wiarą i LGBT+. To również zbiór odpowiedzi na uniwersalne pytania, które zadaje sobie wiele osób, czasem przez całe życie! W ramach projektu powstało już trzecie wydanie broszury antydyskryminacyjnej dotyczącej wierzących osób LGBT+. Jej pierwotna wersja powstała w roku 2014 i była pierwszą tego typu pozycją w języku polskim. Wszystkie trzy wydania, jakie się ukazały drukiem, to inicjatywa Fundacji Wiara i Tęcza, najstarszej i największej w kraju organizacji działającej na rzecz pogodzenia religii z orientacją psychoseksualną lub tożsamością płciową. Staraliśmy się, by publikacja w jak największym stopniu dotyczyła polskich realiów i dotykała polskich problemów. Dlatego dużo miejsca poświęcamy w niej Kościołowi rzymskokatolickiemu, który ma szczególny wpływ nie tylko na swoich wiernych, ale i na całą rzeczywistość społeczną. Nie oznacza to, że chrześcijanie innych wyznań, a także bez określonej przynależności wyznaniowej są dla nas mniej istotni. Zresztą większość opisywanych zagadnień dotyczy także wiernych Kościołów prawosławnego, protestanckich czy starokatolickich.