Premiera książki Marcina Dzierżanowskiego „To jest także nasz Chrystus. Rozmowy z chrześcijanami LGBT+”.

8 września 2023 r. w Faktycznym Domu Kultury w Warszawie, odbyła się premiera książki Marcina Dzierżanowskiego „To jest także nasz Chrystus”. Jest to pierwsza w Polsce książka, w której o swoim doświadczeniu mówią własnym głosem wierzące osoby LGBT+. Przeprowadzone przez Marcina Dzierżanowskiego 15 wywiadów stanowi poruszające świadectwo walki o pogodzenie ze sobą religii i orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej, ale też dowód, że te sfery życia nie muszą się wykluczać.

Wśród bohaterów są zarówno osoby znane, takie jak aktywistka Margot, artysta sztuk wizualnych Daniel Rycharski czy działaczka opozycyjna Ewa Hołuszko, jak też ci, którzy o swoim doświadczeniu mówią publicznie pierwszy raz, m.in. para katoliczek wychowujących dzieci. O początkach ruchu LGBT+ w Polsce opowiada Kacper Kalin, współzałożyciel pierwszej organizacji chrześcijan homoseksualnych w Polsce, a działacz opozycji demokratycznej w PRL-u Jarosław Strzeszewski dzieli się trudną historią podwójnego wykluczenia – ze względu na orientację seksualną i chorobę psychiczną, Z kolei Łukasz Kachnowicz, były ksiądz, ujawnia, w jaki sposób w seminarium badano „głębokość zakorzenienia” jego tendencji homoseksualnych. Oprócz osób LGBT+ w książce wypowiadają się m.in. zaangażowani w działalność we wspólnocie katolickiej rodzice transpłciowego dziecka, a także teolog prof. Jakub Slawik, który dowodzi, że Biblia nie może być interpretowana przeciwko osobom nieheteronormatywnym. Z kolei amerykańska zakonnica polskiego pochodzenia s. Jeannine Gramick, założycielka jednego z pierwszych na świecie duszpasterstw osób LGBT+, ujawnia swoją korespondencję z papieżem Franciszkiem, w której wspiera on jej działalność, ostro zwalczaną przez Watykan za pontyfikatów Jana Pawła II i Benedykta XVI.

’Praca nad książką utwierdziła mnie w przekonaniu, że w stosunku do osób LGBT+ Kościół
(głównie rzymskokatolicki) jest instytucją ze wszech miar przemocową. Nauczyło też, żeby mówić o tym wprost i bez ogródek. Moje rozmówczynie i moi rozmówcy dawali mi jednak świadectwo przywiązania do wartości chrześcijańskich, które swoim życiem wyznają, czasem już poza strukturami wyznaniowymi – pisze we wstępie do książki Marcin Dzierżanowski. – Właściwie wszystkie bohaterki i wszyscy bohaterowie doznali opresji ze strony Kościoła, często brutalnej. A jednocześnie nie dali się temu złu zdominować ani pokonać. Odnoszą sukcesy, budują szczęście rodzinne, wychowują dzieci. Mają dokonania, z których mogą być
dumni i dumne’ – dodaje autor.

Książka jest dystrybuowana w formie bezpłatnych egzemplarzy drukowanych oraz e-booka na stronie internetowej www.wiaraniewyklucza.pl

Autor, Marcin Dzierżanowski to dziennikarz, publicysta, działacz antydyskryminacyjny, terapeuta w trakcie szkolenia. Współzałożyciel i pierwszy prezes Fundacji Wiara i Tęcza, skupiającej wierzące osoby LGBT+, współzałożyciel The Global Network of Rainbow Catholics. Był m.in. redaktorem naczelnym tygodnika „Wprost” i sekretarzem redakcji „National Geographic Traveler”. Twórca i pierwszy szef portalu informacyjnego tvp.info. Nominowany do Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego oraz Grand Press, laureat nagrody dziennikarskiej „Pióro odpowiedzialności”. Autor broszury antydyskryminacyjnej „Wiara w kolorach tęczy” (dla wierzących osób LGBT+), współautor poradnika „Jak mówić i pisać o osobach LGBT+”. Obecnie redaktor prowadzący magazynu biznesowego „My Company Polska”, a także szef kapituły i pomysłodawca przyznawanych przez to pismo Polskich Nagród Różnorodności.

Bohaterowie książki:
Kazimierz Strzelec, mechanik, aktywista ruchu LGBT+, Małgorzata „Margot” Szutowicz, anarchistka, aktywistka, Kinga Kosińska, pisarka, prof. Daniel Rycharski, artysta sztuk wizualnych, Łukasz Kachnowicz, menadżer w firmie szkoleniowej, były ksiądz, Kacper Kalin, psychoterapeuta, Artur Kapturkiewicz, lekarz, współzałożyciel Wiary i Tęczy, Ula Grymuła, studentka, Uschi Pawlik, filolożka, działaczka społeczna, Joanna i Magdalena, małżeństwo wspólnie wychowujący dwójkę dzieci, Izabella i Marcin, rodzice transpłciowego nastolatka, Jarosław Strzeszewski, działacz opozycji demokratycznej w PRL-u, Ewa Hołuszko, działaczka podziemia „Solidarnościowego”, Prof. dr hab. Jakub Slawik, biblista i s. Jeannine Gramick, założycielka „New Ways Ministry”, pierwszych na świecie duszpasterstw LGBT+.

Książkę wydała Fundacja Wiara i Tęcza w ramach projektu „Wiara nie wyklucza” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.