Zarząd Fundacji

Tomasz Nadolny

Prezes Zarządu

Marta Gładkowska

Członkini Zarządu

Zuzanna Witulska

Członkini Zarządu

Paweł Cieślik

Skarbnik

Rada Fundacji

Misza Czerniak

Marcin Dzierżanowski

Patryk Jakubowski

Barbara (Artur) Kapturkiewicz

Łukasz Kluge

Tomasz Konieczny

Beata Majewska

Paweł Preś

Robert Witzling