Nasza misja

Działamy na rzecz chrześcijan homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych, niebinarnych i interpłciowych, opowiadając się za pełną akceptacją LGBT+ w Kościołach i w społeczeństwie. Uważamy, że każda orientacja seksualna i tożsamość płciowa jest darem od Boga i można ją pogodzić z wiarą. Sprzeciwiamy się wszelkim formom dyskryminacji osób LGBT+, zwłaszcza motywowanej religijnie oraz wszelkim formom tak zwanej terapii reparatywnej.

Co robimy?

Wiara i Tęcza, najpierw działając jako grupa nieformalna, później zaś jako Fundacja – udziela wsparcia chrześcijanom LGBT+ oraz prowadzi działalność publiczną na rzecz zwiększenia akceptacji osób nieheteroseksualnych w Kościołach chrześcijańskich oraz społeczeństwie. Kilka razy do roku sympatycy spotykają się na zamkniętych rekolekcjach, raz do roku organizują spotkanie ogólnopolskie. W czerwcu 2011 r uczestnicy WiT napisali list do papieża Benedykta XVI z prośbą o duchowe wsparcie, sprzeciw wobec homofobicznych aktów przemocy na świecie oraz o powstrzymanie w Kościele presji wobec osób homoseksualnych w kierunku terapii konwersyjnej. Polską inicjatywę poparły i list podpisały również 44 europejskie organizacje chrześcijan LGBT zrzeszone w Europejskim Forum Chrześcijan LGBT. Kopia listu została też dostarczona biskupom z Konferencji Episkopatu Polski. 14 marca 2015 r. Wiara i Tęcza współorganizowała międzynarodową konferencję „Queerowe drogi teologii” w Warszawie – pierwszą w Polsce konferencję poświęconą teologii queer. W 2016 r. podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie z inicjatywy grupy otwarto Przystań Pielgrzyma LGBT, która była miejscem spotkań, warsztatów, konferencji i modlitwy osób nieheteroseksualnych.

W tym samym roku Wiara i Tęcza współorganizowała (razem z Kampanią Przeciw Homofobii oraz Stowarzyszeniem na rzecz Osób LGBT Tolerado), pierwszą w Polsce i jedną z pierwszych na świecie kampanii społecznych na rzecz zwiększenia akceptacji osób LGBT+ wśród osób wierzących. Patronatu medialnego akcji udzieliły m.in. katolickie pisma: „Tygodnik Powszechny”, „Znak”, „Więź” oraz „Kontakt”. Od 25 do28 maja 2017 r. Wiara i Tęcza była gospodarzem odbywającej się w Gdańsku konferencji rocznej Europejskiego Forum Chrześcijan LGBT.

W 2014 r. i 2015 r., w związku z odbywającymi się w Rzymie Synodami Biskupów poświęconymi rodzinie, grupa włączyła się w konsultacje przedsynodalne, przedstawiając polskim delegatom raporty dotyczące położenia osób LGBT+ w polskim Kościele rzymskokatolickim.

W 2023 r. zrealizowała duży projekt „Wiara nie wyklucza”, w ramach którego powstała książka „To jest także nasz Chrystus. Rozmowy z chrześcijanami LGBT+”. W tym samym roku zrealizowano kampanię skierowaną do rodziców osób LGBTI+ w ramach projektu „Miłość łaskawa jest – kochaj, nie wykluczaj” („Love is kind – love, do not exclude”). Częściowo właśnie w ramach tego projektu zrealizowana jest niniejsza broszura. W ostatnich latach Fundacja Wiara i Tęcza angażowała się też w procesy synodalne w Kościele rzymskokatolickim.

Jakimi wartościami się kierujemy?

Równość

Uważamy, że każda orientacja seksualna i tożsamość płciowa jest darem od Boga i można ją pogodzić z wiarą. Opowiadamy się za pełną akceptacją LGBT+ w Kościołach i w społeczeństwie.

Różnorodność

Większość z nas jest wyznania rzymskokatolickiego, ale jesteśmy grupą szeroko otwartą ekumenicznie – dla ludzi różnych wyznań, a także poszukujących i niewierzących.

Rozwój

Staramy się przyspieszyć zmianę nauczania Kościołów w kierunku uznania pełnej wartości małżeństw i innych związków zawieranych przez osoby LGBT+, w tym tęczowych rodzin wychowujących dzieci. Wierzymy, że zmieniając świadomość wewnątrz Kościołów, przyczyniamy się do zwiększenia dobrostanu całego społeczeństwa.

Wesprzyj nasze działania